Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing voor het gebruik van deze website. Door de website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op de website kan niet als persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd. De inhoud van de website is door BIC5 met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij wij hebben gestreefd naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van BIC5 kunnen geen rechten ontleend worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Wij behouden ons het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enige wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.