Organisaties hebben steeds vaker te maken met multidimensionale vraagstukken, verschillende in- en externe stakeholders, belangen en visies. Voor een (strategisch) adviseur zijn actuele vakbekwaamheid en kennis steeds vaker onvoldoende om al deze personen, zienswijzen, belangen en gevoelens rond vraagstukken en oplossingen te kunnen verbinden. Ook van bestuurders, stuurgroepleden, toezichthouders en beleidsadviseurs vraagt dit echter een andere benadering.

De professional van morgen beschikt over het vermogen een relatie aan te gaan die verder gaat dan wat de inhoudelijke rol van hem/haar vraagt. Hoe wordt u zo’n vertrouwde adviseur, bij wie de opdrachtgever zich vertrouwd voelt en het gevoel heeft dat iemand zijn belang behartigt, zelfs buiten de reikwijdte van de hulpvraag?

Maar ook als bestuurlijk opdrachtgever kunt u zich ontwikkelen om het beste uit de relatie met adviseur(s) of leveranciers te halen. Hoe geeft u bijvoorbeeld inzicht in uw behoefte en openheid over de verschillende belangen?

De training Trusted Advisor

In deze 3-daagse training worden de elementen die in de relatie tussen bestuurlijke opdrachtgever en adviseur spelen, uitgediept. Deze relatie is wederkerig: beide partijen spreken vanuit een ik, maken contact met de ander en kunnen vanuit hun eigen kader het proces beïnvloeden. De training richt zich op beide gesprekspartners.

IK: Verbinding met uzelf (dag 1)
Inzicht in uw eigen drijfveren, uw manier van doen.
Wat is uw perspectief op de wereld, wanneer helpt dat en wanneer zit dat in de weg?
Welke onderliggende behoeften en patronen spelen er in u en hoe manifesteren die zich in de professionele context?

WIJ: Verbinding met de ander (dag 2)
Hoe kijkt u naar uzelf en hoe ziet de ander u?
Hoe maak u contact, bouwt u aan vertrouwen en maakt u impact?
Door te oefenen en te leren van anderen ervaart u welke stijl en insteek u het beste passen, waarbij authenticiteit een belangrijke voorwaarde is.

HET: Verbinding in beweging (dag 3)
Op zoek naar het werkelijke probleem.
Hoe voorkomt u dat u in uw eigen valkuil als expert stapt?
Hoe creëert u een sfeer van dialoog en co-creatie?

Opbouw

De training bestaat uit drie hele dagen, waarin theorie en praktijk verweven zijn. Aan de hand van korte theoretische kaders, worden praktijkervaringen uitgewisseld en gesprekstechnieken geoefend. Er wordt gebruik gemaakt van groepsopdrachten, schriftelijke opdrachten, groepsdiscussies en korte presentaties. Er is veel interactie, waarbij medecursisten feedback geven over hoe bepaald gedrag op hen overkomt. De trainer begeleidt deze processen.

Resultaat

Na de training heeft u een helder inzicht in het totale gespreksverloop, weet u welke krachten er spelen en hoe die krachten elkaar beïnvloeden. U weet hoe u zelf in het gesprek staat en hoe u het proces en de besluitvorming kunt sturen vanuit een neutrale positie naast de andere partij. U heeft geleerd authentiek en betrouwbaar te blijven in alle verschillende fases van het gesprek.


Data:

woensdag 11 september, 25 september en 30 oktober 2019
woensdag 22 januari, 5 februari en 4 maart 2020

Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Parmentierstraat 2A, Barneveld
Kosten: € 2.359,50 incl. BTW (1.950,- excl. BTW), koffie, thee en verzorgde lunch inbegrepen.